Kako si pridobiš prijatelje, avtor: Dale Carnegie

"Meni je že pred tridesetimi leti postalo popolnoma jasno, kako neumno je drugim ljudem karkoli očitati in jih kritizirati. Dovolj imam opraviti z lastnimi pomanjkljivostmi in se zato ne utegnem ukvarjati z vprašanjem, zakaj ljubi Bog ni vsem ljudem podelil iste smernice pameti." John Wanemaker

Kritika je po mojem čisto brez vrednosti, saj človeka potisne v obrambo in ga običajno spodbudi k temu, da se skuša opravičevati. Kritika je pa tudi nevarna, saj utegne prizadeti človekov ponos, raniti njegovo samozavest in ga navdati z gnevom. 

Grešnik je pripravljen grajati kogarkoli, edino samega sebe ne. Kritika je kakor golob pismonoša, ki se zmeraj vrne pod krov, od koder je bil odletel. Tisti, ki ga kritiziramo in obsojamo, se skoraj zmeraj brani in tudi preide v protinapad ali pa vsaj tarna: "Ne vidim, kako bi sploh mogel ravnati drugače."

Ali imate med svojimi znanci koga, ki bi ga radi poboljšali in predrugačili? Lepo. Takšna namera je vredna hvale. Toda zakaj ne bi začeli pri sebi?

Ljudje delamo zmeraj isto napako, da soljudi štejemo za razumska bitja, v resnici pa so čustvena bitja, podvržena čustvenim muham in predsodkom in polna ponosa in nečimrnosti. 

Namesto da ljudi obsojamo, jih rajši skušajmo razumeti. Skušajmo doumeti vzrok njihovega ravnanja. S tem se pride veliko dlje kakor s ceneno kritiko; iz razumevanja raste sočutje, strpnost in dobrota. 

Freud in njegovi somišljeniki trdijo, da za vsemi človeškimi dejanji tičita dva temeljna motiva: želja po spolni nasladi in želja po osebni veljavi. 

"Najgloblje človekovo gibalo je sla po priznanju." William James

"Mislim, da je največji dar, ki ga imam, samo v tem, da svoje ljudi znam navduševati za delo, to pa je mogoče le s priznavanjem njihovih storitev in s spodbujanjem. Nič tako ne ubija človekove volje kakor kritika s strani nadrejenih. Jaz nikoli nikogar ne kritiziram. Verujem v učinkovitost spodbude. Če sem s čim zadovoljen, dam človeku polno priznanje in ga obilno zasujem s pohvalo. Velikokrat se družim z ljudmi in na raznih koncih sveta sem srečal številne pomembne može. Vendar nikjer, niti na najvišjih položajih, nisem našel človeka, ki v ozračju odobravanja ne bi delal bolje in prizadevneje kakor v ozračju graje." Charles Schwab

Laskanje je kakor ponarejen denar, ki ga je tvegano razpečevati. Razlika med priznanjem in prilizovanjem je v tem, da je priznanje nesebično, laskanje pa sebično in da prvo prihaja iz srca, drugo pa le z jezika.

"Vsak človek, ki ga srečam, je v čem boljši od mene in se od njega lahko kaj naučim." Emerson

"Skrivnost uspeha je v tem, da znate razumeti stališče drugega in videti stvar z njegovega stališča prav tako jasno kakor s svojega." Henry Ford

"Kdor se zna vživljati v druge in stvari gledati z očmi drugih, temu se nikoli ni treba bati za svojo prihodnost." Owen Young


Šest načinov, kako se ljudem prikupiš: 

 1. Iskreno se zanimaj za soljudi. 
 2. Smehljaj se. 
 3. Upoštevaj, da je sočloveku njegovo ime najpomembnejša beseda na svetu. 
 4. Bodi dober poslušalec in spodbujaj druge, da govore o sebi. 
 5. Govori predvsem o tistem, kar zanima sobesednika. 
 6. Utrjuj v sočloveku občutek pomembnosti. 

Vsak človek, pa najsi je mesar, pek ali kralj, čuti simpatijo do ljudi, ki ga imajo radi. Kdor si torej želi pridobiti naklonjenost soljudi, jih mora najprej sam nesebično ljubiti ali zanje storiti kaj dobrega, ne meneč se za čas in trud. 

Personalni referent neke  newyorške veleblagovnice mi je rekel, da za prodajalko raje sprejme dekle, ki nima niti osnovne šole, a se zna prikupno smehljati, kot pa kakšnega učenega doktorja filozofije s kislim obrazom. 

Smehljaj ne stane nič, prinese pa veliko. Ne osiromaši tistega, ki ga, in obogati tistega, komur velja. 

"Kadarkoli stopite čez domači prag na cesto, hodite z dvignjeno glavo. Vdihavajte zrak s polnimi pljuči in pijte sončno svetlobo. Svoje prijatelje pozdravljajte z nasmeškom in se z njimi prisrčno rokujte. Ne bojte se, da bi vas napak razumeli, in ne izgubljajte časa s premišljevanjem o svojih sovražnikih. Čvrsto mislite na tisto, kar želite storiti, in brez omahovanja krenite naravnost proti cilju. Imejte pred očmi svoj veliki in svetli cilj in sčasoma se bo sama od sebe našla priložnost, da svoje želje tudi uresničite. Mislite si, da sta sposoben, delaven in koristen človek, kakršen želite postati, in že sama misel na to vas bo od ure do ure bolj približevala temu vašemu idealu ..." Elbert Hubbard

Jim Farley je že zgodaj spoznal, da večini ljudi lastno ime pomeni več kot vsa druga imena na svetu. Treba si je znančevo ime zapomniti, ga izgovoriti s prijateljskim prizvokom in to je za človeka najlepši kompliment, ki zmeraj užge. 

Roosevelt je vedel, kakor vedo vsi vodilni ljudje, da moraš s človekom govoriti o stvareh, ki ga najbolj zanimajo, če si hočeš osvojiti njegovo srce. 

Velepomembno pravilo: Utrjuj v sočloveku vero v lastno pomembnost! Želja po priznanju je globoko vsajena v človekovo naravo. Prav želja po priznanju in veljavi je gibalo naše civilizacije in obenem tisti dejavnik, po katerem se človek najbolj razlikuje od živali. 

Vsak narod se v čem čuti boljšega od drugih in prav to je glavni vir lažnega patriotizma, pa tudi vojn. In kakor z narodi je tudi s posamezniki. Vsakdo se v čem čuti superiornega in prav zato si človekovo srce najlažje osvojiš, če mu nekako daš čutiti, da priznavaš njegovo pomembnost v njegovem majhnem svetu. Toda to priznanje naj bo iskreno. 

Kje in pri kom naj človek začne uporabljati čarovnijo iskrene pohvale in priznanja? Najbolje bo, če s tem začne kar doma, saj to čarobno pomagalo nikjer ni bolj potrebno in se tudi nikjer ne uporablja bolj poredkoma kakor v domači hiši. 


Dvanajst načinov, kako ljudi prepričaš: 

 1. Če hočeš v debati zmagati, se ji izogni. 
 2. Spoštuj mnenje drugih; nikomur ne reci, da nima prav. 
 3. Kadar nimaš prav, to priznaj takoj in brez zadržkov. 
 4. Približaj se človeku kot prijatelj. 
 5. Spregovori s človekom tako, da bodo že njegovi prvi odgovori pritrdilni. 
 6. Glavno besedo prepusti sobesedniku. 
 7. Zbudi s človeku vero, da je ideja njegova. 
 8. Skušaj pogledati na stvar z vidika drugega. 
 9. Čustvuj s človekom in sočustvuj. 
 10. Apeliraj na krepost in plemenitost. 
 11. Svoje misli izražaj nazorno. 
 12. Opri se na človekovo željo po tekmovanju. 

V debati sploh ni mogoče zmagati. Če si poražen, si poražen, če pa zmagaš, si prav tako poražen, zakaj s tem, da si razgalil luknje v nasprotnikovih argumentih in mu dokazal, da ni čisto pri pameti, si ga ponižal. Ranil si njegov ponos, užaljeni človek pa nam zmeraj tako ali drugače nasprotuje, pa najsi ima prav ali ne. 

"Mržnje ne končaš z mržnjo, marveč z ljubeznijo." Buda

Če ste kdaj v zagati, je bolje, da prehitite drugega in brž priznate svojo krivdo, zakaj bolj prijetno je delati si očitke sam, kakor poslušati jih iz tujih ust. 

Ljubeznivost, prijateljski pristop in iskreno priznanje prej omehčajo ljudi ali jih celo spreobrnejo, kakor pa to zmorejo gromovniške pridige in grožnje. In prav to je imel pred očmi Lincoln, ko je dejal, da kaplja medu privabi več muh kakor liter kisa. 

Vskočiti človeku s besedo ni dobro, niti tedaj, če izreče kaj zmotnega. Naš vskok ga utegne razjeziti, a ne samo to: če ima na jeziku še veliko stvari, nas ne bo pozorno poslušal in ga k temu tudi ne moremo prisiliti. 

Bodimo torej skromni, saj pod soncem tudi ne pomenimo veliko. Večine izmed nas se čez sto let ne bo nihče spominjal. Življenje je prekratko, da bi druge dolgočasili z govorjenjem o naših malenkostnih uspehih.

Nihče nima rad, če kar naprej dobiva ukaze in predpise. Ljubše nam je, če imamo občutek, da delamo po lastni pameti. Všeč nam je, če nas kdo povpraša po naših željah, potrebah in zamislih in če naše misli tudi upošteva. 

Tri četrtine ljudi, ki jih vsak dan srečujemo, je željnih topline in prijazne besede, in če jim ju damo, so nam hvaležni in nas imajo radi. 

Izkušnje so me naučile, da je edino pametno tole stališče: če nimaš o človeku drugačnih podatkov, ga imej za poštenega, resnicoljubnega in voljnega plačati. Z drugimi besedami: ljudje so pošteni in hočejo poravnati svoje obveznosti. Izjeme so razmeroma redke in prepričan sem, da celo takšen posameznik, ki se hoče sleparsko izogniti plačilu, večinoma odreagira, če mu rečeš, da ga imaš za resnicoljubnega in poštenega človeka.

Preveč govoriti je sploh dolgočasno in utrudljivo. Ljudje si želijo več dejanj in nazornosti. 

"Še nikoli nisem doživel, da bi se pri pravih ljudeh vse dalo doseči z denarjem in samo z denarjem. Po mojem je tisto, kar ljudi spaja in jih drži skupaj, prej želja po izkazati se pred drugimi." ustanovitelj delniške družbe Firestone


Devet načinov, kako lahko človeka brez zamere grajaš ali vplivaš nanj

 1. Človeka najprej pohvali in priznaj njegove vrline. 
 2. Na napake drugih opozarjaj po ovinku. 
 3. Preden koga grajaš, najprej spregovori o lastnih hibah. 
 4. Ne vsiljuj drugim svojih odločitev. 
 5. Dopusti drugemu, da si reši čast. 
 6. Človeka spodbujaj, njegove dosežke poveličuj, napake pa pomanjšaj. 
 7. Reci človeku, da si o njem misliš dobro, in res bo tak. 
 8. Ravnaj tako, da ti bo bližnji z veseljem ustregel. 
 9. Utrjuj človekov občutek pomembnosti. 

Človek lažje pogoltne kaj trpkega, če poprej dobi sladkorček. 

Koristno je pohvaliti človekov napredek, pa najsi je še tako majhen, zakaj pohvala ga bo zanesljivo spodbudila, da se bo še dalje izpopolnjeval. 

Vsak človek hlepi po upoštevanju in priznanju, nihče pa si ne želi neodkritosti in praznega laskanja. 

Biti pravi partner pomeni predvsem to, da znaš partnerjeve morebitne hibe spregledovati in se z njimi po možnosti sprijazniti in da obenem njegove dobre lastnosti kar najbolj poudarjaš in jih čimvečkrat pohvališ. 

Vzeto iz knjige Kako si pridobiš prijatelja, Dale Carnegie