Šola vs Podjetništvo

Šola vs podjetništvo – v reviji Podjetnik