Povzetek knjige ZAGON - presenetljiva resnica o tistim, kar nas dejansko motivira. Avtor: Daniel H. Pink

Če je denar zunanja nagrada za neko dejavnost, udeležence stvar neha zanimati. 

Nagrade so lahko le kratkotrajna spodbuda - tako kot nekajurni odmerek kofeina. Vendar pa učinek popusti. In kar je še slabše - zmanjša lahko dolgoročno motivacijo osebe za nadaljevanje projekta. 

Če želite razviti in poudariti notranjo motivacijo otrok, zaposlenih, študentov in drugih, se ne smete osredotočiti na zunanje sisteme nadzora, kot so denarne nagrade. 

Lakhani in Wolf sta ugotovila, da notranja motivacija, ki temelji na zadovoljstvu (to pomeni, kako kreativnega se človek počuti med delom pri projektu), najmočnejša in najbolj prevladujoča gonilna sila. 

Za algoritmična dela (rutinska, vedno enako) je lahko motivacija korenčka in palice učinkovita. Za hevristična (ustvarjalno delo, ki je vedno malo drugačno) pa je lahko pogubno. 

Notranja motivacija spodbuja ustvarjalnost, nadzorovana zunanja motivacija pa ima lahko škodljiv vpliv. 

"Wikipedijcem" nihče ne govori, kaj morajo delati. Nihče ne sedi tam in razmišlja, kako bi jih motiviral. Zato Wikipedija deluje. 

Vsakdanja, nezanimiva opravila potrebujejo usmerjanje; za nevsakdanje in zanimivejše delo pa poskrbijo ljudje kar sami. 

Delo je vse tisto, kar je človek prisiljen storiti, igra pa vse tisto, česar ni prisiljen storiti. 

Samo pogojene nagrade - če narediš to, boš dobil tisto - se imele negativen učinek. Zakaj? Nagrade če-potem od ljudi zahtevajo, da se odpovejo določeni samostojnosti. 

Znanje otipljive nagrade večinoma negativno učinkujejo na notranjo motivacijo. Otroka poskušajte k učenju matematike spodbuditi tako, da mu boste plačali za vsako stran, ki jo bo rešil v delovnem zvezku. Kratkoročno bo gotovo postal prizadevnejši, dolgoročno pa bo izgubil zanimanje. 

Nagrade že same po sebi  zožijo našo osredotočenost in zameglijo njihov širši pogled na rešitev poskusa. 

Slikarji in kiparji, ki so bili notranje motivirani in jim je bilo umetniško ustvarjanje že samo po sebi nagrada ter jih je razveseljevalo, so uspeli prebroditi težke čase pomanjkanja honorarjev in prepoznavnosti, ki neizogibno spremljajo umetniško kariero. Raziskava je pokazala, da so tisti umetniki, ki so se slikanju in kiparjenju posvečali bolj zaradi užitka pri delu kot zunanjih nagrad, ustvarili umetniška dela, ki so v družbi priznana kot žlahtnejša. Na koncu dobi nagrade tisti, ki je najmanj osredotočen nanje. 

Zunanje nagrade so lahko učinkovite pri algoritmičnih opravilih, torej pri tistih, kjer je treba slediti obstoječim pravilom, ki vas privedejo do logičnega zaključka. Za naloge desne hemisfere možganov, kjer se zahteva smisel za reševanje težav, domiselnost ali konceptualno razumevanje, pa so lahko pogojene nagrade nevarne. Nagrajeni osebki imajo težko širši pogled na težavo in niso sposobni najti izvirne rešitve. 

Za umetnike, znanstvenike, izumitelje, šolarje in druge je notranja motivacija (gon, da nekaj naredimo, kar je zanimivo, izziv in privlačno) nujno potrebna za višje ravni ustvarjalnosti. 

Težava pri doseganju ciljev, ki so pogojeni z zunanjimi nagradami, je, da bodo nekateri ljudje do cilja ubrali najkrajšo pot, pa čeprav si bodo pri tem morali pomagati s prevaro. Primerjajte tovrstno vedenje z vedenjem, ki je posledica notranje motivacije. Ko je nagrada že dejavnost sama - poglobitev znanja, razsvetljevanje strank, trud - ni nobenih bližnjic. Edina pot do cilja je prava pot. Neetično vedenje je nekako nemogoče, ker edina oseba, ki je prizadeta, ni nasprotnik, ampak vi sami. 

Denarne nagrade in svetleče trofeje najprej nudijo neverjetno zadovoljstvo, toda ta občutek (podobno kot doze mamila) se kmalu razblini. Da pa bi ga obdržali pri življenju, potrebujejo prejemniki vedno večje in pogostejše odmerke. 

Če boste sinu plačali (nagrada), da bo odnesel smeti, ste lahko prepričani, da jih ne bo nikoli več odnesel brezplačno. Poleg tega pa morate vedeti, da boste morali, ko se bo prvo šuštenje denarja poleglo, povečati plačilo, če boste hoteli, da vas še naprej upoštevajo. Nagrade povzročajo odvisnost. Ko jih enkrat ponudite, jih pričakuje vsakič, ko mu naložimo podobno opravilo. To pa vas sili, da jih vedno znova uporabljate. In kmalu bo prišlo do tega, da obstoječa nagrada ne bo več zadoščala. Hitro se bo zgodilo, da nagrada ne bo več bonus, ampak bo prej dejansko stanje, ki bo dajatelja nagrade za doseganje enakega učinka sililo v vedno večje nagrade. 

Vzorec odvisnosti ni zgolj teorija. Z opazovanjem možganov ob pričakovanju nagrade so dokazali, da se sprošča dopamin - isto kot pri odvisnostih. Učinek navdušuje, potem pa se razblini in potreben je večji odmerek. Z drugimi besedami, odziv človeških možganov v primeru obljube denarne nagrade ali kokaina, nikotina ali amfetaminov je videti zaskrbljujoče podoben. 

Podjetja plačujejo visoko ceno, ker svojega pogleda ne uprejo dlje kot v naslednje četrtletje. Več raziskovalcev je odkrilo, da podjetja, osredotočena predvsem na četrtletne dohodke, dosežejo občutno nižjo stopnjo dolgoročne rasti podjetja. Uspešno dosegajo kratkoročne cilje, toda s tem ogrožajo zdravje podjetja za dve do tri leta naprej. 

Elementi prave motivacije nasprotujejo kratkoročnosti. 

Korenček in palica nista zgolj slaba. Delujeta takrat, ko je pred vami naloga, ki je povsem rutinska (torej ni tako zanimiva in ne zahteva veliko ustvarjalnega razmišljanja). Da bo nagrada še učinkovitejša, dodajte še: Navedite razlog, zakaj je nalogo potrebno opraviti (naj razumejo, da je del nekega velikega cilja); priznajte, da je naloga dolgočasna; dovolite ljudem, da nalogo opravijo na svoj način (samo povejte, kakšen mora biti končni izdelek). 

Če ni poskrbljeno za osnoven stvari (naprimer plače in denarna nadomestila), je kakršnokoli motivacijo težko in pogosto celo nemogoče doseči. 

Pri nerutinskih opravilih pa raje kot nagrado poudarite elemente globlje motivacije - samostojnost, dovršnost in smisel, ki ga vidimo v svojem delu. Vzbudite jim občutek nujnosti in pomembnosti, potem pa se umaknite, da lahko pride na plan ustvarjalnost. V tem primeru morajo biti vse zunanje nagrade nepričakovane, ponudite pa jih lahko šele, ko je delo opravljeno (zdaj ko ste naredili odličen plakat, vas za nagrado peljem na večerjo.)

Razmislite o nematerialnih nagradah. Pohvala in pozitivne povratne informacije povzročijo manj težav kot denar in trofeje.  Zagotovite jim konkretne informacije, kaj točno so naredili dobro. 

Kadar so zadovoljne tri potrebe - sposobnost, povezanost, samostojnost - smo motivirani, storilnostni in srečni. Človeška bitja imamo prirojen notranji gon po samostojnosti, samoodločanju in povezanosti z drugimi. Ko ta gon zaživi, ljudje dosežejo več in živijo bogatejše življenje. 

Notranje motivirani ljudje navadno dosežejo več kot njihovi nasprotniki, osredotočeni na nagrade. Žal pa kratkoročno temu ni vedno tako. Če ste zelo osredotočeni na zunanje nagrade, lahko resnično hitro dosežete cilj. Težava je v tem, da je pri takem pristopu težko vztrajati. Dokazi kažejo, da najuspešnejši ljudje običajno ne stremijo h konvencionalnim predstavam o uspehu. Trdo delajo in zaradi notranje želje po nadzorovanju svojega življenja, želji po pridobitvi novih znanj o svetu in doseganju nečesa novega, kljub težavam vztrajajo. 

V naši naravi je, da smo radovedni in sami usmerjamo svoje življenje. 

Bistvo teorije samoodločanja je samostojnost, ki je temeljna človeška lastnost. 

"Ustvarjalne skupine so najbolj svobodne, če lahko preizkušajo nove zamisli. Nekateri dvomljivci vztrajajo, da so novotarije drage. Na daljši rok pa so poceni. Povprečnost je draga - in rešitev za to je lahko samostojnost." Tom Kelley

Če ljudi ne plačuješ dobro, bodo odšli. Če pustimo to ob strani, pa denar ni glavni motivator. Pomembne so druge lastnosti. Nekaj podjetij, usmerjenih v prihodnost, je ugotovilo, da je ena bistvenih lastnosti samostojnost, še posebej samostojnost z vidika štirih elementov: kaj, kdaj, s kom in kako. 

Če želimo, da ljudje delo dobro opravijo, potem bi jih morali pustiti, da se osredotočijo na samo delo in ne na to, koliko časa bodo za to porabili. Čas je, da se znebimo obračunavanja ur. 

V preteklosti je bilo delo v prvi fazi definirano z vidika vložka časa, šele potem z vidika uspeha. Ta model je treba preobrniti. Ne glede na posel, s katerim se ukvarjate, je čas, da se znebite zapisovanja zamudnikov, ur za žigosanje in zastarelega načina razmišljanja iz dobe industrializacije. 

Porast samostojnosti ne pomeni manjšanja odgovornosti. 

Rojeni smo za to, da smo dejavni, ne pasivni. Bili naj bi samostojni posamezniki in ne posamezni človeški roboti. Tok človeške zgodovine se je vedno premikal proti večji svobodi, In za to obstaja razlog - bojevanje zanjo je v naši naravi. 

Nadzor je nasprotje samostojnosti. Nadzor vodi k podreditvi, samostojnost pa k večjemu prizadevanju. Prav tako je prizadevanje za dovršenost pomembna močna sila v naših osebnih življenjih. Podreditev je lahko učinkovita strategija za telesno preživetje, vendar pa je bedna za osebno izpolnitev. 

"Vso atletsko kariero je bil moj končni cilj postati boljši športnik, kot sem bil v tistem trenutku - ne glede na to, ali bom cilj dosegel naslednji teden, mesec ali naslednje leto. Cilj je bilo izboljšanje. Medalja je bila preprosto končna nagrada za doseganje tistega cilja." Sebastian Coe

Ljudje so v stanju zanosa doživeli najboljše in najbolj zadovoljujoče izkušnje v življenju. Izziv ne sme biti prelahek. Pa tudi presežek ne. Ljudje v zanosu močno podoživljajo trenutek in čutijo, da ga v celoti obvladajo, tako da se njihov občutek za čas, kraj ali celo samega sebe kar porazgubi. 

"Največjo ustvarjalnost spodbudi želja narediti nekaj, kar vam zbuja globoko zadovoljstvo in je osebni izziv, ne glede na to, ali gre za umetnost, znanost ali posel." Teresa Amabile

Z raziskavo so odkrili, da je želja po intelektualnem izzivu - to je želja osvojiti nekaj novega in zanimivega - najboljši znak storilnosti. Znanstveniki, ki jih je motivirala notranja želja, so prijavili veliko več patentov kot tisti, ki jim je bila glavna motivacija denar. 

En vir frustracij na delovnem mestu je pogosto neskladje med tem, kaj ljudje morajo narediti, in kaj znajo narediti. Kadar to, kar morajo narediti, presega njihove sposobnosti, pride do anksioznosti. Kadar to, kar morajo narediti, ne dosega njihovih sposobnosti, se ljudje začnejo dolgočasiti. Če je razmerje rano pravšnje, pa lahko sledijo veličastni dosežki. To je bistvo zanosa. 

"Skušajte izbrati poklic, pri katerem boste uživali tudi v najpreprostejših in nezanimivih delih. Tako boste vedno srečni." Will Shortz

Raziskovalci so odkrili, da je najboljši napovedovalec uspeha bodočih kadetov njihova nezavedna in netelesna lastnost, ki ji pravimo "pogum" oziroma z drugimi besedami "vztrajnost in navdušenje za doseganje dolgoročnih ciljev".

Ne glede na to, kako čudovit je zanos, pa pot do dovršnosti - da postanemo vedno boljši pri nečem, kar vam je pomembno - ni posejana z rožicami. Če bi bila, bi se nas več odpravilo na to pot. Dovršenost boli. Včasih - pogosto - ni prav nič zabavna. 

"Veliko lastnosti, za katere so včasih verjeli, da odražajo notranji talent, je pravzaprav posledica zavzete več kot desetletne vadbe." Anders Ericsson

"Trud je ena izmed stvari, ki dajejo življenju smisel. Trud pomeni, da vam je nekaj mar in tako pomembno, da ste za to pripravljeni tudi delati. Če ne bi cenili stvari in se zanje trudili, bi bil vaš obstoj osiromašen." Carol Dweck

Dovršnost je asimptota. Lahko se ji približaš. Lahko se osredotočiš nanjo. Lahko se ji res zelo, zelo približaš. Toda nikoli se je zares ne dotakneš. Asimptota dovršenosti je vir frustracij. Zakaj bi se trudili za nekaj, česar ne bomo nikoli v celoti dosegli? Vendar pa ima tudi poseben čas. Bolj se veselimo, ko jo skušamo doseči, kot same uresničitve. Konec koncev pa je dovršenost privlačna prav zato, ker se izmika. 

Ljudje, ki so samostojni in težijo k dovršenosti, delujejo na telo visoki ravni. Toda tisti, ki to počnejo zaradi doseganja nekih višjih ciljev, lahko dosežejo še več. Najbolj motivirani ljudje - da ne omenjam tistih, ki so najbolj ustvarjalni in zadovoljni - svoja hotenja povežejo s smislom, večjim od njih samih. 

Veliko psihologov in ekonomistov je odkrilo, da je povezava med denarjem in srečo šibka; ko dosežete določeno (precej skromno) raven, večji kup denarja ljudjem ne prinaša več zadovoljstva. 

"Človek ne more živeti res odličnega življenja brez občutka, da pripada nečemu večjemu in trajnejšemu od njega samega." Mihaly C.

Znanost kaže, da skrivnost velike uspešnosti ni v našem biološkem gonu ali v gonu nagrad in kazni, temveč v tretjem gonu - naši globoko zasidrani želji, da sami usmerjamo svoje življenje, da povečujemo in širimo naše sposobnosti ter da živimo življenje, ki ima smisel. 

Nismo narejeni za pasivnost in poslušnost. Narejeni smo za dejavnost in zaposlenost. 

Iz knjige ZAGON - presenetljiva resnica o tistim, kar nas dejansko motivira. Avtor: Daniel H. Pink